Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til finansministeren

Om å sørge for like konkurranseforhold for trykte bøker og e-bøker, som distribueres og selges over internett, ved å frita salg av e-bøker for merverdiavgift

Datert: 22.02.2001
Besvart: 28.02.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Bøker er i dag unntatt for merverdiavgift. I forbindelse med utvidelsen av merverdiavgiften fra 1. juli vil imidlertid bøker distribuert og solgt over Internett, såkalte e-bøker, bli ilagt moms. Bøker trykt på papir vil fortsatt være unntatt for momsplikt. Resultatet er at e-bøker får en konkurranseulempe sammenlignet med trykte bøker.

Vil statsråden sørge for like konkurranseforhold ved å frita salg av e-bøker for merverdiavgift?


Les hele debatten