Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Om at en person som ble tatt i 144 km/t i en 90 km-sone, bare fikk en bot og betinget fengselsstraff, fordi personen er muslim og "de personlige påkjenningene ville bli urimelig store"

Datert: 22.02.2001
Besvart: 28.02.2001 av justisminister Hanne Harlem

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): En person ble tatt i 144 km/t i en 90 km-sone på E6 i Råde i Østfold. Vanligvis kvalifiserer dette til fengselsstraff. Moss byrett dømte isteden personen til å betale en bot på 5 000 kroner og 14 dagers betinget straff. Dette fordi personen er muslim og at "de personlige påkjenningene ville bli urimelig store".

Hva vil statsråden gjøre for at domsavsigelser ikke skal kunne baseres på religiøs tilhørighet, og at en enkel religion kan virke "formildende"?


Les hele debatten