Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Om hva som vil bli gjort i forhold til kurdiske aslysøkere fra Irak med midlertidig oppholdstillatelse som ikke kan danne grunnlag for varig opphold

Datert: 28.02.2001
Besvart: 07.03.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): 25. februar 2000 begynte man å gi midlertidig oppholdstillatelse til kurdiske asylsøkere fra Irak, bl.a. for å stanse tilstrømning fra tredjeland i familiegjenforeningsøyemed. Man antok at retur til Irak ville bli mulig om ett år, noe som nå ikke synes å være tilfelle. En praksis med midlertidighet som ikke kan danne grunnlag for varig opphold eller familiegjenforening i år fremover, over lang tid, kan berøre menneskelige rettigheter for den enkelte.

Hva vil statsråden nå gjøre i forhold til denne gruppen?


Les hele debatten