Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til miljøvernministeren

Om at Skedsmo kommune som planmyndighet ikke skulle ha anledning til å si nei til en uønsket lokalisering av et avfallsforbrenningsanlegg i Lillestrøm

Datert: 23.02.2001
Besvart: 07.03.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): Selskapet Energos ASA planlegger å etablere et avfallsforbrenningsanlegg på Dynos eiendom i Lillestrøm. Den foreslåtte lokaliseringen nær store boligområder i Lillestrøm og Rælingen har møtt stor motstand. Ifølge Miljøverndepartementet har ikke Skedsmo kommune anledning til å kreve at det aktuelle området blir regulert til spesialområde for innplassering av forbrenningsanlegget.

Mener statsråden at kommunen som planmyndighet ikke har anledning til å si nei til en uønsket lokalisering?


Les hele debatten