Muntlig spørsmål fra Ansgar Gabrielsen (H) til landbruksministeren

Om viktigheten av å beholde andre aktører i markedet for melkeprodukter, med henvisning til problemene de har fått pga. det antikvariske systemet for melkeomsetning

Datert: 07.02.2001
Besvart: 07.02.2001 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H):


Les hele debatten