Muntlig spørsmål fra Christopher Stensaker (FrP) til samferdselsministeren

Om å forbedre flyselskapenes og Luftfartsverkets rammevilkår, med henvisning til fallet i flytrafikken og at 30-80 pst. av billettprisene utgjøres av avgifter

Datert: 07.02.2001
Besvart: 07.02.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Christopher Stensaker (FrP)

Spørsmål

Christopher Stensaker (FrP):


Les hele debatten