Spørretimespørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om hvorvidt det er fornuftig skipsfartspolitikk å basere en døgnkontinuerlig kystovervåking på såkalt brukerfinansiering

Datert: 01.03.2001
Besvart: 07.03.2001 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): I fiskeriministerens svar på representant Bastesens spørsmål i ordinær spørretime 28. februar kan det tolkes dithen at en døgnkontinuerlig kystovervåking eller deler av denne vil bli basert på såkalt brukerfinansiering. Allerede i dag må skipsfarten bekoste betydelige deler av Kystverkets beredskap langs kysten. Disse tjenestene er overlappende. Det kan synes som om dette er i ferd med å bli en melkeku for staten.

Synes statsråden dette er en fornuftig skipsfartspolitikk?


Les hele debatten