Spørretimespørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til kulturministeren

Om la budsjettmidlene til Den kulturelle skolesekken komme barn og unge til gode alt i kommende skoleår ved å støtte allerede etablerte regionale ordninger

Datert: 01.03.2001
Besvart: 07.03.2001 av kulturminister Ellen Horn

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): I statsbudsjettet for 2001 ble det satt av 10 mill. kroner til Den kulturelle skolesekken. Det eneste omtalte konkrete tiltaket var en idé- og informasjonskatalog til skolene. Det er allerede gjort betydelig innsats i noen fylker på dette feltet, og det eksisterer ferdig utvikla kulturformidlingsprosjekt som kan brukes over hele landet.

Vil statsråden sørge for at midlene kommer barn og ungdom til gode alt i kommende skoleår ved å støtte allerede etablerte regionale ordninger?


Les hele debatten