Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Om nye og mer rettferdige regler for verdiberegning av boliger, da boliger med lik omsetningsverdi har store forskjeller i ligningsverdi

Datert: 02.03.2001
Besvart: 07.03.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): En undersøkelse foretatt i Kongsvinger viser at boliger med tilnærmet lik omsetningsverdi har store forskjeller i ligningsverdi.

Vil statsråden ta initiativ til at det blir innført et nytt og mer rettferdig reglement for verdiberegning, slik at denne urettferdighet kan unngås for fremtiden?


Les hele debatten