Spørretimespørsmål fra Are Næss (KrF) til sosialministeren

Om at fylkeslegen mangler retningslinjer for å gi uttalelse til Husbanken om prosjekter som gjelder bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser i utlandet

Datert: 05.03.2001
Besvart: 14.03.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Are Næss (KrF)

Spørsmål

Are Næss (KrF): Husbankens tilskuddsordninger til omsorgsboliger og sykehjemsplasser kan nå benyttes til bygging av slike boenheter i utlandet. Bergen kommune har avtale med Betanien Hospitalet om 25 slike plasser i Spania. Dette sykehjemmet vil være ferdig i august, men det hevdes at fylkeslegen mangler retningslinjer for å gi uttalelse til Husbanken om prosjektet, som dermed stopper opp.

Vil statsråden bidra til at slike retningslinjer nå kommer på plass?


Les hele debatten