Spørretimespørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til justisministeren

Om grenseflyttingen til Klagenemnda for film og videogram av hva som skal anses som ulovlig pornografi gjennom vedtaket tilknyttet filmen "Sansenes rike"

Datert: 07.03.2001
Besvart: 14.03.2001 av justisminister Hanne Harlem

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Kulturministeren og justisministeren har på skriftlige spørsmål nr. 220 og 223 ang. filmen "Sansenes rike" gitt svar som bekrefter at Klagenemnda for film og videogram sitt vedtak vil "utgjøre nyttige korrektiver i forhold til anvendelse av sømmelighetsstandarden", og sannsynligvis "vil få en indirekte innvirkning på den skjønnsmessige vurderingen av hva som skal anses som ulovlig pornografi".

Mener statsråden at klagenemndas grenseflytting er ønskelig, og bør avgjørelsen være retningsgivende for framtidig vurdering?


Les hele debatten