Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til finansministeren

Om den nylig vedtatte endringen i merverdiavgiftsloven vedr. tanntekniske produkter, sett i forhold til EU-direktivets artikkel 13 og EUs konkurranseklausuler

Datert: 08.03.2001
Besvart på vegne av: Finansministeren
Besvart: 14.03.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): Tannteknikere kan etter gjeldende rett importere tanntekniske arbeider og omsette disse til tannleger uten å måtte legge til moms. I endringsloven av 21. desember 2000 om merverdiavgift § 5 første ledd nr. 1 bokstav b er det presisert at det kun skal gjelde "egne fremstilte tanntekniske produkter". Det virker som om lovendringen vil få en rekke konkurransevridende virkninger.

Harmonerer dette med EU-direktivets artikkel 13 og med EUs konkurranseklausuler?


Les hele debatten