Spørretimespørsmål fra Frank Willy Larsen (A) til barne- og familieministeren

Om hvorvidt tollere har plikt til å varsle dersom de oppdager tilfeller av kjønnslemlestelse

Datert: 08.03.2001
Besvart: 14.03.2001 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Frank Willy Larsen (A)

Spørsmål

Frank Willy Larsen (A): I forbindelse med handlingsplan mot kjønnslemlestelse ble det slått fast det ansvaret helsepersonell har for å varsle dersom det oppdages at jenter er omskåret. Det finnes flere yrkesgrupper som kommer i kontakt med personer på en slik måte at omskjæring kan oppdages, f.eks. tollere i forbindelse med kroppsvisitasjon.

Har tollere per i dag pålegg om å varsle slike tilfeller, og hvis ikke, hva vil statsråden gjøre for at en slik rapportering skjer?


Les hele debatten