Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorfor kosovoalbanere som ikke ønsker å reise tilbake, ikke kan få beholde sine jobber, når Norge trenger flere arbeidsinnvandrere

Datert: 08.03.2001
Besvart: 14.03.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Det har i den senere tid kommet fram at en rekke kosovoalbanere ikke ønsker å reise tilbake. De har både arbeid og barn på skolen i Norge. Mange kommuner trenger deres arbeidskraft. Økt arbeidsinnvandring er nødvendig for å opprettholde velferdsstaten i Norge i framtida.

Hvorfor kan ikke kosovoalbanerne få beholde sine jobber når Norge trenger flere arbeidsinnvandrere?


Les hele debatten