Spørretimespørsmål fra Mimmi Bæivi (A) til fiskeriministeren

Om problemer med å få stabil arbeidskraft til fiskeindustrien i Finnmark, samtidig som tusenvis går uten arbeid i Nordvest-Russland

Datert: 25.11.1997
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 17.12.1997 av justisminister Aud-Inger Aure

Mimmi Bæivi (A)

Spørsmål

Mimmi Bæivi (A): Fiskeindustrien i Finnmark sliter med å skaffe seg stabil arbeidskraft. I flere fiskeindustribedrifter er opptil 50 % av arbeidstakerne utlendinger. Tamiler, svensker og finner utgjør de største gruppene. Dette har vist seg å ikke være stabil arbeidskraft. I Nordvest-Russland går tusenvis uten arbeid, arbeidstakere som har både erfaring og kunnskaper om fiskerinæringa i de nordlige områdene. Saken er tatt opp av mange instanser i Finnmark.

Hva vil fiskeriministeren gjøre i denne saka?


Les hele debatten