Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helseministeren

Om uverdige og etisk betenkelige forhold i forbindelse med obduksjon og fjerning av organer ved sykehusene

Datert: 21.03.2001
Besvart: 28.03.2001 av helseminister Tore Tønne

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Det er avdekket uverdige og etisk betenkelige forhold i forbindelse med obduksjon og fjerning av organer ved norske sykehus.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre en verdig og god praksis på dette området?


Les hele debatten