Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Om når det vil bli fremlagt forslag til endring av legemiddelloven § 20, for å få en gjennomgang av hva som skal anses som medisinsk påstand i reklame for naturlegemidler

Datert: 22.03.2001
Besvart: 28.03.2001 av helseminister Tore Tønne

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I forbindelse med behandlingen av apotekloven bad en enstemmig komite Regjeringen komme tilbake med forslag til endring av legemiddellovens § 20, slik at en kunne få en fullstendig gjennomgang av problemstillingene knyttet til hva som skal anses som medisinsk påstand i reklame når det gjelder naturlegemidler. Det har nå gått mer enn ett år siden apotekloven ble vedtatt.

Når vil forslag til endring av legemiddellovens § 20 bli fremlagt?


Les hele debatten