Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til justisministeren

Om å fremme en helhetlig sak om prinsipielt viktige spørsmål knyttet til personvern, handel og politiinteresser i forbindelse med internett- og mobiltelefonbruk, f.eks. vedr. kryptering

Datert: 22.03.2001
Besvart: 28.03.2001 av justisminister Hanne Harlem

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Utviklingen innenfor bruk av Internett, mobiltelefoni og integreringen av disse teknologiene reiser en rekke viktige spørsmål knyttet til personvern, handel og legitime politiinteresser. Kryptering og adgang til krypteringsnøkler er eksempler på dette.

Hva er Regjeringens strategi for å møte disse vanskelige avveiningene, og når vil Stortinget få seg forelagt en helhetlig sak om slike prinsipielt viktige spørsmål knyttet til bruk av den nye informasjonsteknologien?


Les hele debatten