Spørretimespørsmål fra Morten Olsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om svar på en fremforhandlet avtale mellom Statsbygg og Østfold fylkeskommune om utbygging av Remmenanlegget og Høgskolen i Østfold

Datert: 27.11.1997
Besvart: 17.12.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Morten Olsen (A)

Spørsmål

Morten Olsen (A): Hva slags planer har statsråden, og når kan Østfold fylkeskommune få svar på fremforhandlet avtale mellom Statsbygg og Østfold fylkeskommune, vedrørende utbygging av Remmenanlegget og Høgskolen i Østfold?


Les hele debatten