Spørretimespørsmål fra Erik Dalheim (A) til miljøvernministeren

Om status for statens innkjøpsrutiner knyttet til returbaserte papirprodukter, med henvisning til Hurum Fabrikker AS og prosjektet Grønn Stat

Datert: 27.03.2001
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 25.04.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Erik Dalheim (A)

Spørsmål

Erik Dalheim (A): Papir basert på retur av drikkekartonger er i dag et hovedprodukt fra Hurum Fabrikker AS. Skal man lykkes i materialgjenvinning av avfall må innsamling, produksjon av nye produkter og salg av disse sees som en helhet. Staten har sitt prosjekt Grønn Stat knyttet til denne utfordring.

Hva er i denne sammenheng status på statens innkjøpsrutiner knyttet til returbaserte papirprodukter?


Les hele debatten