Muntlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til miljøvernministeren

Om at klimaendringene ifølge en klimapanelrapport går hurtigere og blir mer dramatiske enn tidligere antatt, og om gjennomslaget for miljø- og klimaspørsmål i Regjeringen

Datert: 21.02.2001
Besvart: 21.02.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV):


Les hele debatten