Spørretimespørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til finansministeren

Om kraftverksbeskatning for kommunekryssende anlegg, og at regelverket avskjærer Hjelmeland som magasinkommune fra eiendomsskatt på utbyggingen

Datert: 28.03.2001
Fremsatt av: Olaf Gjedrem (KrF)
Besvart: 25.04.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): Under behandlingen av kraftverksbeskatningen ble det særlig fokusert på kommunekryssende anlegg når det gjelder beskatning. Ifølge ordføreren i Hjelmeland mister kommunen 5 mill. kroner i skatt fordi regelverket avskjærer Hjelmeland som magasinkommune eiendomsskatt på kraftutbyggingen. Statsråden lovet å følge opp denne saken, men hittil har intet skjedd.

Når kan de berørte kommunene forvente en avklaring?


Les hele debatten