Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til barne- og familieministeren

Om den økonomiske situasjonen for bidragspliktige fedre, og å få fremmet en proposisjon om endret bidragsmodell

Datert: 05.11.1997
Besvart: 05.11.1997 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten