Muntlig spørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til utviklings- og menneskerettighetsministeren

Om oppfølging av den nylig avholdte internasjonale konferansen om barnearbeid, og om Norges rolle i dette arbeidet

Datert: 05.11.1997
Besvart: 05.11.1997 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF):


Les hele debatten