Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til miljøvernministeren

Om tiltak for at Vansjø kan forbli drikkevannskilde for Mosseregionen, med henvisning til utslipp fra landbruket og manglende kloakkrensing

Datert: 03.04.2001
Besvart: 25.04.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Vansjø, som er drikkevannskilde for 50 000 mennesker i Mosseregionen, har dårlig vannkvalitet grunnet utslipp fra blant annet landbruket og husstander uten kloakkanlegg. Nordsjødeklarasjonene tilsier at Norge skal redusere menneskeskapte utslipp av nitrogen og fosfor med 50 pst. i perioden 1985-1995. Likevel er bøndene fortsatt store forurensere, og kloakkrensing mangler.

Hva vil statsråden foreta seg slik at Vansjø fortsatt kan fungere som drikkevannskilde?


Les hele debatten