Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til samferdselsministeren

Om hvordan Regjeringen vil oppfylle nullvisjonen når anslaget for trafikkveksten på veg i Nasjonal transportplan er betydelig lavere enn hva transportbrukerne forventer

Datert: 05.04.2001
Besvart: 25.04.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): Regjeringen har i Nasjonal transportplan lagt til grunn en årlig trafikkvekst på veg på 1,3 pst. fra 2002, som er betydelig lavere enn den faktiske trafikkstigningen. Transportbrukerne forventer en betydelig større trafikkvekst enn Regjeringen, hvilket vil innebære at trafikktettheten intensiveres fra dagens nivå.

Hvordan vil Regjeringen oppfylle nullvisjonen med et slikt utgangspunkt?


Les hele debatten