Spørretimespørsmål fra Jan Petter Rasmussen (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om hvordan man skal få til det nødvendige samarbeidet på tvers av etatsgrenser og forvaltningsnivåer for at fornyingen og effektiviseringen av offentlig sektor skal bli vellykket

Datert: 19.04.2001
Besvart: 25.04.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Jan Petter Rasmussen (A)

Spørsmål

Jan Petter Rasmussen (A): Skal fornyelses- og effektiviseringsprosessen av offentlig sektor bli vellykket, er det bl.a. nødvendig med et sterkt samarbeid på tvers av etatsgrenser og på tvers av forvaltningsnivå.

Hvordan vil statsråden sørge for at dette virkelig vil skje i praksis?


Les hele debatten