Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til justisministeren

Om innføringen av moms på advokattjenester, sett i forhold til antydningene om tiltak for å skjerpe konkurransen pga. de høye honorarene

Datert: 20.04.2001
Fremsatt av: Børge Brende (H)
Besvart: 25.04.2001 av justisminister Hanne Harlem

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Statsråden uttrykker overfor media bekymring over de høye advokathonorarene og antyder i den forbindelse tiltak for å skjerpe konkurransen mellom advokater. Samtidig innfører Regjeringen 24 pst. moms på advokattjenester fra 1. juli 2001.

Hvordan forklarer statsråden sammenhengen i disse forslagene?


Les hele debatten