Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til statsministeren

Om planene om å overføre ansvaret for overvåking og kontroll av skipstrafikken til Justisdepartementet, og hvorvidt Kystvakten også skal underlegges dette

Datert: 25.04.2001
Besvart på vegne av: Statsministeren
Besvart: 02.05.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Det ser ut som om Regjeringen overhodet ikke tar hensyn til de signaler som kommer fra Stortinget. I likhet med undertegnede har også andre partier mer enn antydet at det mest kosteffektive og rasjonelle for overvåking og kontroll av skipstrafikken er at denne fortsatt skal ivaretas av Forsvaret.

Hvordan har det seg da at Regjeringen planlegger en overføring av dette ansvaret til Justisdepartementet, og har Regjeringen til hensikt også å legge Kystvakten under samme departement?


Les hele debatten