Muntlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til barne- og familieministeren

Om svekkingen av barnefamilienes økonomi gjennom lavere barnetrygd og underregulering av statsstøtten til barnehagene, slik at foreldrebetalingen øker

Datert: 14.03.2001
Besvart: 14.03.2001 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H):


Les hele debatten