Muntlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til helseministeren

Om Schengen-avtalen sitt krav om å kunna visa fram attestar for medisinar til eigen bruk for dei som passerer grensene med medisinar

Datert: 14.03.2001
Besvart: 14.03.2001 av helseminister Tore Tønne

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp):


Les hele debatten