Spørretimespørsmål fra Christopher Stensaker (FrP) til samferdselsministeren

Om hvorvidt det er forsvarlig å fremme saken om Ringeriksbanen - forkortelse av Bergensbanen i vårsesjonen, da det er påpekt feil i utredningsarbeidet og mangler ved den offentlige høringen

Datert: 26.04.2001
Besvart: 02.05.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Christopher Stensaker (FrP)

Spørsmål

Christopher Stensaker (FrP): Jeg er kjent med at det tas sikte på å oversende stortingsproposisjonen Ringeriksbanen - forkortelse av Bergensbanen i vårsesjonen. Jeg er videre kjent med at det i et brev 11. mars fra "Miljøet i bygda vår" til Samferdselsdepartementet påpekes flere feil i utredningsarbeidet som er utført, og at viktige opplysninger i saksbehandlingen ikke er sendt ut på offentlig høring til berørte instanser.

Finner statsråden på dette grunnlag at det er forsvarlig å fremme denne saken i vårsesjonen?


Les hele debatten