Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til justisministeren

Om hvorvidt politiet har kompetansen som skal til for å rekvirere utstyr for søk etter omkomne på havet

Datert: 27.04.2001
Besvart: 02.05.2001 av justisminister Hanne Harlem

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): Midler er bevilget til søk etter omkomne på havet. Dagens situasjon er at det enkelte politidistrikt vurderer hvilket utstyr som skal brukes og når det skal settes inn.

Har politiet, etter statsrådens oppfatning, den kompetanse som skal til for å rekvirere utstyr for søk etter omkomne på havet?


Les hele debatten