Spørretimespørsmål fra Åse Wisløff Nilssen (KrF) til sosialministeren

Om hvorvidt egenandelen på datautstyr som hjelpemiddel for funksjonshemmede er i strid med prinsippet om gratis skolegang i opplæringsloven

Datert: 27.04.2001
Besvart på vegne av: Sosialministeren
Besvart: 02.05.2001 av helseminister Tore Tønne

Åse Wisløff Nilssen (KrF)

Spørsmål

Åse Wisløff Nilssen (KrF): Fra 1. januar 2001 ble det innført egenandel på datautstyr som hjelpemiddel for funksjonshemmede. Datautstyr er viktig for å kompensere for en funksjonshemming, for å gjøre graden av funksjonshemmingen minst mulig og for å lære å leve med sin funksjonshemming på en verdig måte. Egenandelen har ført til at mange av økonomiske grunner ikke får datamaskin verken på skolen eller hjemme.

Er egenandelen i strid med prinsippet om gratis skolegang i opplæringsloven, og vil egenandelen på datautstyr bli fjernet?


Les hele debatten