Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til nærings- og handelsministeren

Om at Røkke-selskapene i Melbu og Hammerfest har fått 75 mill. kr i lån og tilskudd fra SND, som mener at mange filetindustribedrifter må bort, men at disse to skal bestå

Datert: 27.04.2001
Besvart: 02.05.2001 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Røkke-selskapene i Melbu og Hammerfest har fått 75 mill. kroner i lån og tilskudd fra SND. Ifølge Dagens Næringsliv mener SND at mange bedrifter i filetindustrien må bort, men at de to nevnte skal bestå.

Har de folkevalgte organer i Nord-Norge deltatt i en prosess for å bestemme hvor stor kapasitet som skal bygges opp i disse to bedriftene, og hvilke av de mindre fiskemottak og foredlingsanlegg i landsdelen som ut fra dette ikke vil ha livets rett?


Les hele debatten