Muntlig spørsmål fra Rigmor Kofoed-Larsen (KrF) til samferdselsministeren

Om tiltak for å gjøre kollektivtransporttilbudet mer attraktivt, slik at flere velger buss og bane

Datert: 21.03.2001
Besvart: 21.03.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Rigmor Kofoed-Larsen (KrF)

Spørsmål

Rigmor Kofoed-Larsen (KrF):


Les hele debatten