Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til samferdselsministeren

Om at ATC på Rørosbanen nok en gang blir forsinket, og hvorvidt nedlegging av persontrafikken er Regjeringens mål

Datert: 02.05.2001
Besvart: 09.05.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Nok en gang blir ATC på Rørosbanen forsinket og ikke ferdig før våren 2002. Dette skulle vært på plass før Åsta-ulykken. Alle utsettelsene og stadig økte kostnader skaper stor misnøye hos brukere og svekker tilliten til jernbanen. Hverken i NSB eller Jernbaneverket ser det ut til å være vilje og ressurser til å sikre framtidig persontrafikk på banen.

Er det nedlegging som er Regjeringens mål, eller vil statsråden foreslå tiltak og penger som gjør framtidig drift av banen mulig, sikker og sannsynlig?


Les hele debatten