Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til utenriksministeren

Om å sørge for at frivillige organisasjoner får delta i den offisielle norske delegasjonen til verdenskonferansen mot rasisme i Durban

Datert: 03.05.2001
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 09.05.2001 av utviklingsminister Anne Kristin Sydnes

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): I forbindelse med den forestående Verdenskonferansen mot rasisme i Durban vil det være én eller flere representanter for frivillige organisasjoner/NGOer i alle de skandinaviske og mange av de europeiske lands offisielle delegasjoner, unntaket er Norge. En rekke norske NGOer arbeider aktivt for å bekjempe rasisme, og vil spille en viktig rolle i oppfølgingen av vedtatte tiltak.

Vil utenriksministeren sørge for at de norske organisasjonene får delta i den offisielle delegasjonen?


Les hele debatten