Spørretimespørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljøvernministeren

Om at Norsk Losforbund frykter for en miljøkatastrofe når 75000 tonn store bulkskip overtar kullfrakten fra Svalbard, og om sikkerhetskravene for denne trafikken

Datert: 03.05.2001
Rette vedkommende: Fiskeriministeren
Besvart: 09.05.2001 av fiskeriminister Otto Gregussen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Norsk Losforbund frykter at det vil skje en miljøkatastrofe når 75 000 tonn store bulkskip overtar kullfrakten fra Svalbard. Det pekes på at det trange Akselsundet kan være krevende å forsere for store skip. Svalbard har ikke de samme krav til losplikt som indre farvann på fastlandet.

Mener statsråden at sikkerhetskravene for denne trafikken er tilfredsstillende?


Les hele debatten