Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til miljøvernministeren

Om en politisk behandling i Stortinget av kystverneplanen for Nordland og andre kystverneplaner

Datert: 03.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Kystverneplanen for Nordland og øvrige kystverneplaner er en så stor inngripen i kystfolkets næringsaktivitet og bosetting at disse planene må behandles i Stortinget, slik at de kan få en politisk behandling.

Vil miljøvernministeren gå inn for dette?


Les hele debatten