Spørretimespørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om skolens rolle i forbindelse med tiltak mot kommersialisering og kjøpepress mot barn

Datert: 10.05.2001
Besvart på vegne av: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 16.05.2001 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): I NOU 2001: 6 "Oppvekst med prislapp?" foreslås flere tiltak mot kommersialisering og kjøpepress mot barn. I tillegg til foreldres ansvar understrekes skolens rolle i dette.

Hvordan vil statsråden følge opp noen av disse tiltakene?


Les hele debatten