Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til kulturministeren

Om snarest å iverksette den vedtatte lovgivningen på Gramo-området, slik at utøvere og produsenter får det vederlag for offentlig framføring de har krav på

Datert: 10.05.2001
Rette vedkommende: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart på vegne av: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 16.05.2001 av helseminister Tore Tønne

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å innføre vederlagsrett for offentlig framføring, men er flere år forsinket med iverksettelse av de nødvendige lovendringer og forskrifter. Stortinget vedtok ny lovgivning på Gramo-området for ett år siden. På tross av dette, og på tross av kritisk pågang, har statsråden ennå ikke iverksatt lovgivningen.

Vil statsråden snarest iverksette dette, slik at utøverne og produsentene får det vederlag de etter lovverket har krav på?


Les hele debatten