Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Om tiltak for at barnehagene får god nok førskolelærerdekning, med henvisning til rekrutteringsproblemene til utdanningen og framtidig økt etterspørsel

Datert: 11.05.2001
Besvart: 16.05.2001 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Ifølge en OECD-rapport har barnehagene i Norge en lav andel pedagoger. Stor nok bemanning og kompetente førskolelærere er avgjørende for kvaliteten i barnehagene og for muligheten til å la barnehagene fylle oppgaven som en viktig del av det livslange læringsløpet. Det vil bli behov for flere førskolelærere i framtida, samtidig som at førskolelærerutdanninga har slitt med rekrutteringsproblem.

Hva vil statsråden gjøre for at barnehagene får god nok førskolelærerdekning?


Les hele debatten