Muntlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om at det i stortingsmeldingen om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune legges opp til at fylkeskommunen skal tilføres en rekke nye oppgaver

Datert: 28.03.2001
Besvart: 28.03.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP):


Les hele debatten