Muntlig spørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å stimulere kommuner og skoler til å ta i bruk forsøksparagrafen i opplæringsloven for å bedre læringsmiljøet for elevene på ungdomstrinnet, slik Hå kommune har gjort

Datert: 28.03.2001
Besvart: 28.03.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp):


Les hele debatten