Muntlig spørsmål fra Arne Lyngstad (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hva som er det nye i forslaget om et helhetlig tilbud gjennom skole og skolefritidsordning, og hvorvidt alle som deltar i forsøket, må være på skolen hele tiden

Datert: 28.03.2001
Besvart: 28.03.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Arne Lyngstad (KrF)

Spørsmål

Arne Lyngstad (KrF):


Les hele debatten