Spørretimespørsmål fra Kristin Krohn Devold (H) til barne- og familieministeren

Om avslaget på søknaden fra bydel Søndre Nordstrand om støtte til et gratis kjernetilbud til 5-åringer, tatt i betraktning de integreringsproblemer bydelen har

Datert: 15.05.2001
Besvart: 23.05.2001 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H): Hva er årsaken til at Barne- og familiedepartementet har avslått søknaden fra bydel Søndre Nordstrand om støtte til et gratis kjernetilbud til 5-åringer tatt i betraktning de integreringsproblemer bydelen har?


Les hele debatten