Muntlig spørsmål fra Bjørnar Olsen (A) til miljøvernministeren

Om myndighetenes rolle i ivaretakelse av landskapsvern, kulturlandskap osv. ved etablering av vindmølleparker

Datert: 19.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Bjørnar Olsen (A)

Spørsmål

Bjørnar Olsen (A):


Les hele debatten