Muntlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til sosialministeren

Om å klargjøre forut for valget hva Arbeiderpartiet vil gjøre med uføretrygd- og sykelønnsordningen, og hva partiet mener om folketrygdens fremtid og fondering

Datert: 09.05.2001
Besvart: 09.05.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H):


Les hele debatten