Muntlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til sosialministeren

Om hvordan nye retningslinjer for sosialhjelpssatsene kan bidra til å bedre situasjonen for fattige barn, når det er kommunene selv som egentlig bestemmer satsene

Datert: 09.05.2001
Besvart: 09.05.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV):


Les hele debatten